„Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia (…)”

Rota Ślubowania Strażaka

Edukacja Pożarnicza PUL

Realizacja EDUKACJI POŻARNICTWO wyposaża kadetów w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych. Absolwenci otrzymują niezbędnie wskazówki i wsparcie przy rekrutacji do Straży Pożarnej. Współpraca z: Komendami Powiatowymi Straży Pożarnej, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Akademią Pożarniczą w Warszawie oraz DJCHEM Chemicals Poland S.A. pozwala na organizację praktycznych zajęć z wykorzystaniem sprzętu, oraz udział w ćwiczeniach i przedsięwzięciach Jednostek Pożarniczych. W 2022r. z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie została powołana Grupa Pożarnicza PUL Wołomin, która została włączona do programu OSP. Dla członków tej grupy edukacja kończy się egzaminem Druha Strażaka OSP.

  • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA EDUKACJI POŻARNICZEJ
  • PROFILAKTYKA
  • ĆWICZENIA
  • RATOWNICTWO CHEMICZNE I EKOLOGICZNE
  • ZAWODY I KONKURSY