„Ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (…)”

Rota Ślubowania Ratownika WOPR

Edukacja Ratownicza PUL

Realizacja EDUKACJI RATOWNICTWO (przedmedyczne) z uwypukleniem treści ratownictwa wodnego wyposaża KADETÓW w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w myśl zasady nie toleruj – reaguj – powiadom, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty wodne. Współpraca z WOPR pozwala na organizację zajęć praktycznych.

WYBRANE ZAGADNIENIA

  • Szkolenie medyczne, Ratownictwo wodne
  • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA EDUKACJI RATOWNICZEJ
  • SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
  • KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
  • KURS RATOWNIKA WODNEGO
  • KURS INDYWIDUALNYCH TECHNIK RATUNKOWYCH ITR
  • KURS STEROWNIKA MOTOROWODNEGO
  • KURS TCCC (Tactical Combat Casuality Care)
  • ZAWODY I KONKURSY