„Szybcy jak wiatr, spokojni jak las, zapalczywi niczym ogień, niewzruszeni jak góry, niepoznani jak ciemność, gwałtowni niczym piorun-tacy winni być żołnierze”

SUN-TZU

Wychowanie fizyczne PUL

PRZEDMIOT WYCHOWANIE FIZYCZNE jest przedmiotem nauczania w Liceach PUL realizowanym według programu własnego, dostosowanego do wymagań liceum mundurowego. Program rozszerzony został o dodatkową 1h tygodniowo w całym cyklu nauczania, przeznaczoną na zajęcia basenowe. Program uwzględnia takie zagadnienia jak techniki linowe, zajęcia taneczne, rekreacyjne i taneczne. Celem jest efektywne przygotowanie uczniów do testów sprawnościowych do służb mundurowych, dokonywania wyborów rekreacyjnych form aktywności fizycznej, kształtowanie prozdrowotnego stylu życia, jak również przygotowanie do sprawdzianów na Uczelnie Wychowania Fizycznego.

Współpraca z lokalnymi SIŁOWNIAMI, OŚRODKAMI SPORTU I REKREACJI, BASENAMI, OŚRODKAMI SZKOLENIA NURKOWEGO, JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI I UCZELNIAMI umożliwia bogatą realizację treści programowych przedmiotu WF w SZKOŁACH PUL.

ZAWODY SPORTOWE (PRZEŁAJE, ZAWODY PŁYWACKIE, TURNIEJE)