PERFEKCJA NIE JEST DZIEŁEM PRZYPADKU

Licea
Mundurowe
PUL

„Szybcy jak wiatr, spokojni jak las,
Zapalczywi niczym ogień, niewzruszeni jak góry,
Niepoznani jak ciemność, gwałtowni niczym piorun"

SUN - TZU

Tacy winni być Kadeci PUL !

LICEA MUNDUROWE PUL

To szkoły o profilu mundurowym z uprawnieniami szkół publicznych, prowadzone przez Stowarzyszenie non-profit Płocki Uniwersytet Ludowy.

Stowarzyszenie od 20 lat prowadzi placówki o charakterze edukacyjnym – proobronnym na terenie całej Polski.

20 lat tradycji

LICEA PUL lokalizacje

20 lat tradycji

LICEA PUL lokalizacje

 
 

PERFEKCJA NIE JEST DZIEŁEM PRZYPADKU

O PUL

 

W szkołach PUL realizowane są PRZEDMIOTY MUNDUROWE tj: edukacja wojskowa, edukacja policyjna, edukacja pożarnicza i edukacja ratownicza, odpowiednio zgodnie z aktualnymi programami Oddziałów Przygotowania Wojskowego MON, MSW oraz programami własnymi w zakresie samoobrony, wf, pożarnictwa i ratownictwa. Od 2018 roku Licea mundurowe PUL zostały włączone do programu Pilotażowego MON – Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, a od 2020 roku -  Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Szkoły PUL mają podpisane porozumienia o współpracy z jednostkami wojskowymi, uczelniami, stowarzyszeniami pro-obronnymi i historycznymi. Młodzież liceów PUL uczestniczy w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i charytatywnych. Szkoły współpracują ze Związkami Kombatanckimi, poprzez wspieranie ich pocztów sztandarowych i liczne wielopokoleniowe spotkania. Mundurowa młodzież PUL aktywnie angażuje się w organizację i zabezpieczenie biegów patriotycznych, wydarzeń charytatywnych i akcji profilaktycznych. Kadeci dbają o mogiły żołnierzy i miejsca pamięci.

Największym miernikiem prawidłowego procesu edukacji są absolwenci. Wielu z nich obecnie pełni zawodowo służbę w jednostkach wojskowych, studiuje na uczelniach wojskowych, działa w OSP. Są funkcjonariuszami Policji i Straży Pożarnej lub Ratownikami medycznymi. Absolwenci, którzy nie wybrali kariery mundurowej nie zapominają zdobytej edukacji, często działają w organizacjach pro – obronnych, tworząc silne wsparcie dla działań Sił Zbrojnych RP.

Dumą liceów PUL jest wysoka zdawalność egzaminów maturalnych.

Uczniowie szkół mundurowych PUL mają możliwość zdobycia wielu certyfikatów i uprawnień tj. Ratownika, Ratownika Wodnego, Prawa Jazdy, Nurka OWD, skoczka spadochronowego, Patentu strzeleckiego.

A oto statystyki

2340

Liczba absolwentów PUL

290

Liczba absolwentów PUL w służbie WP

168

Liczba absolwentów PUL studiujących na Uczelniach Wojskowych (AWL, LAW, ASzWoj, WAT)

33

Liczba absolwentów PUL w czynnej służbie w Policji

128

Liczba absolwentów PUL w czynnej służbie w Straży Pożarnej

Współpraca i Porozumienia

Jednostki Patronackie Szkół PUL:

 • 1 Warszawska Brygada Pancerna
 • 10 Warszawski Pułk Samochodowy
 • Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej
 • 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
 • Batalion Składowania w Ciechanowie
 • 1 Dywizjon Lotniczy „Ziemi Łęczyckiej”

Współpraca:

 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
 • 23 Baza Lotnictwa Taktycznego
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa
 • Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
 • Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
 • WCR Warszawa Praga
 • WCR Mińsk Mazowiecki
 • WCR Ciechanów
 • WCR Płock
 • WCR Kutno
 • Służba Ochrony Państwa
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
 • Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Komenda Stołeczna Policji
 • Komendy Powiatowe Policji w: Wołominie, Płocku, Mińsku Mazowieckim, Kutnie i Ciechanowie
 • Komendy Powiatowe PSP w: Wołominie, Płocku, Mińsku Mazowieckim, Kutnie i Ciechanowie
 • Ochotnicze Straże Pożarne
 • Straż Miejska
 • Nadleśnictwo Drewnica
 • Uczelnia Techniczno – Handlowa im. H. Chodkowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Związek Inwalidów Wojennych RP
 • Związek Sybiraków
 • Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP
 • Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Współpraca:

 • Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Samorządowa Instytucja Kultury Ossów 1920r.
 • Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego
 • Grom Group
 • Fundacja GROM. Siła i Honor
 • Fundacja Niezapomniani
 • Fundacja Sprzymierzeni z Grom
 • Bractwo Strzeleckie Salwa
 • Legionowskie Wodnie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Fundacja Nadzieja
 • Liga Obrony Kraju
 • Strzelnica Marynino
 • Garand
 • Strefa Celu
 • MKS Wicher Kobyłka
 • Moja Rekonwersja
 • Best Divers
 • Skoki Tandemowe BB
 • Grupa Orlen Żelazny (dorzucić logo)
 • Adrenaline Rush
 • OSiR Huragan
 • Giełda Mundurowa Green World
 • Orlen
 • Daj Mi Skrzydła (dodać logo)
 • Miasto i Gmina Wołomin
 • Starostwo Powiatowe Wołomin
 • Miasto Kobyłka
 • Miasto Radzymin
 • Miasto Zielonka
 • Gmina Dąbrówka
 • Miasto Płock
 • Powiat Płocki
 • Gmina Dębe Wielkie
 • Powiat Mińsk Mazowiecki
 • Miasto Kutno
 • Miasto Ciechanów
 • DJCHEM