I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie

I LO PUL
im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie


Dziennik elektroniczny Rekrutacja
 
 

I LO PUL w Kutnie

PERFEKCJA NIE JEST DZIEŁEM PRZYPADKU

I LO PUL w Kutnie - liceum mundurowe funkcjonuje na rynku edukacyjnym 16 lat. Wśród absolwentów szkoły są i byli studenci wszystkich akademii wojskowych oraz wyższych, resortowych szkół mundurowych. Wypełniając główną misję szkoły, pełnią służbę także w Straży Granicznej, Służbie Więziennej czy też w Służbie Celno - Skarbowej. Służą we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych, realizując obowiązki wszelakich specjalności wojskowych a także w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Ponadto w rodzajach służb Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Jeden z absolwentów I LO PUL w Kutnie jest w składzie modułu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej USAR realizującej zadania na całym świecie. Umiejętnościowy - praktyczny charakter procesu szkolenia osiągany jest między innymi podczas zajęć w jednostkach kawalerii powietrznej z którymi I LO PUL w Kutnie ściśle współpracuje (1dlot, decyzją Ministra ON został wyznaczony jako jednostka patronacka). Wymiernym efektem profesjonalnego szkolenia, realizacji programu własnego z Edukacji Obronnej jest wyposażenie kadetów w wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu zagadnień dotyczących filozofii walki, roli Polski w ramach NATO (HNS, CIMIC) czy też w praktyczne umiejętności posługiwania się bronią bojową - strzelana. Program skorelowany jest z programem dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Miernikiem profesjonalizmu jest fakt, iż w wojskach aeromobilnych służbę pełni ponad trzydziestu absolwentów. Szkoła współpracuje również z jednostkami zabezpieczenia tyłowego, administracji wojskowej oraz formacjami mundurowymi, gdzie także zawodowo spełniają się absolwenci. Dumą szkoły są wszyscy, którzy ukończyli placówkę o charakterze formacyjno - selekcyjnym, realizujący się służbowo we wszystkich obszarach życia zawodowego. W roku 2022 absolwentka kutnowskiej mundurówki została wyróżniona jako prymus Akademii Wojsk Lądowych.

z życia PUL Kutno

Aktualności

Dębe Wielkie, Wołomin

2022-06-23

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022

Kadeci I LO PUL w Wołominie i I LO PUL Dębe Wielkie kończą mundurowy rok szkolny – Poligonem Kondycyjno – Sprawnościowym już tradycyjnie w Ośrodek Szkolenia […]

Wołomin

2023-06-15

ŚWIĘTO Akademia Sztuki Wojennej

15 czerwca br., Poczet Sztandarowy I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie wraz z dyrektor szkoły p. Agnieszką Kaczyńską mieli zaszczyt uczestniczyć w święcie […]

Wołomin

2023-06-18

Zajęcia z RATOWNICTWA WODNEGO dla Kadetów I LO PUL w Wołominie

Zajęcia z RATOWNICTWA WODNEGO dla Kadetów I LO PUL w Wołominie w ramach edukacji ratowniczej w Legionowskie WOPR ! Fachowa wiedza i praktyka pod okiem Ratowników […]

Ciechanów, Dębe Wielkie, Kutno, Płock, Wołomin

2024-03-15

71. Rocznica powstania 10 Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr. Stefana Starzyńskiego

15 marca br. Kadeci i Kadra naszej szkoły miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystym apelu z okazji 71 rocznicy powstania 10 Warszawski Pułk Samochodowy. Wyjątkowym wyróżnieniem dla […]

Ciechanów, Dębe Wielkie, Kutno, Płock, Wołomin

2024-03-19

XX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego

Dnia 19.03.2024 w Zespole Szkół w Tłuszczu odbył się XX Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego, w którym wzięły udział Kadeci naszej szkoły. Możemy poszczycić […]

Liceum PUL Kutno

Wybierz mądrze

PUL to liceum, które daje perspektywy

Liceum Mundurowe Kutno

Co Cię najbardziej interesuje?

Edukacja

Wojskowa

W ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Współpraca Z MON i Wojskiem Polskim.


Więcej

Edukacja

Pożarnicza

We współpracy z Akademią Pożarniczą w Warszawie i Komendami Powiatowymi Straży Pożarnej.


Więcej

Edukacja

Ratownicza

We współpracy z WOPR. Aby ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo…


Więcej

Edukacja

Policyjna

We współpracy z Komendą Główną Policji, Komendą Stołeczną i Komendami Powiatowymi.


Więcej

20 lat tradycji

Szkoły
Mundurowe PUL

I Licea Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego funkcjonują od roku 2004r. jako niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze o uprawnieniach szkół publicznych, realizujące wszystkie założenia ustawy o systemie oświaty.


Chcesz wiedzieć więcej?


O PUL Kadra Absolwenci

Współpraca i porozumienia

Bogata oferta edukacyjna i szereg profitów dla kadetów PUL
jest możliwa dzięki licznym partnerom.


Zobacz wszystkie