5xS SAMODYSCYPLINA – SAMOKONTROLA - SAMOREALIZACJA – SATYSFAKCJA – SUKCES

71. Rocznica powstania 10 Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr. Stefana Starzyńskiego