Szkolenie strzeleckie

PRECYZJA, SIŁA, SZYBKOŚĆ

Zajęcia szkoleniowe obejmują strzelnicę pneumatyczną, wiadomości o broni indywidualnej (budowa, działanie, przeznaczenie), rozkładanie i składanie broni, podstawy balistyki, podstawy wykonania celnego strzału, zasady strzelania, czyszczenie broni, warunki bezpieczeństwa i zasady prowadzenia ognia. Szkolenie obejmuje strzelanie z różnych typów broni m.in HK 416 i pistoletów GLOCK 17. Licea mundurowe PUL posiadają własne systemy szkolno – treningowe POJEDYNEK, autorstwa WITU.

Zajęcia odbywają się w ramach współpracy z LOK, Fundacją Niezapomniani, Grom Group, WITU, Strzelnicami Sportowymi oraz Jednostkami Wojskowymi.

Szkolenie nurkowe

Szkolenie nurkowe jest realizowane w szkołach PUL dzięki współpracy z Centrum Nurkowym Best Divers Padi. Co roku wszyscy Kadeci przystępują do zajęć praktycznych z podstaw nurkowania. Chętni uczniowie mogą również zapisać się na szkolenie OWD (Open Water Diver PADI) – kurs dla początkujących nurków na świecie. Szkolenie realizowane jest na terenie szkoły oraz lokalnego basenu, kończy się egzaminem oraz wspólnym wyjazdem na nurkowanie na wodach otwartych. Program kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, a po jego ukończeniu Kadet otrzymuje uznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Open Water Diver PADI uprawniający do samodzielnego nurkowania na głębokości do 18 m.

Kadeci szkół PUL mają możliwość udziału w nurkowaniu na DEEPSPOT w Mszczonowie.

Dzięki kursowi OWD, Kadet uzyskuje dodatkowe punkty w rekrutacji do służb mundurowych oraz uczelni wojskowych.

Szkolenie spadochronowe

Szkolenie spadochronowe w szkołach PUL realizowane jest dzięki współpracy z Instruktorami Skoki Tandemowe BB. Co roku wszyscy Kadeci przystępują do zajęć teoretycznych z podstaw szkolenia spadochronowego. Chętni uczniowie mogą zapisać się na kurs Static Line (S/L), który obejmuje przygotowanie teoretyczne oraz samodzielny skok z wysokości 1000 m z podpiętą liną desantową, która po opuszczeniu statku powietrznego samodzielnie otwiera spadochron główny.

Dzięki udziałowi w szkoleniu spadochronowym, Kadeci uzyskują dodatkowe punkty w rekrutacji do służb mundurowych oraz uczelni wojskowych.

Szkolenie KPP

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w szkołach PUL realizowany jest dzięki współpracy z Grupą Ratowniczą Nadzieja. Pozwala on Kadetom na uzyskanie tytułu „Ratownika” i uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13. Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tytuł Ratownika i certyfikat KPP umożliwia pracę w jednostkach współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

 Dzięki kursowi KPP, Kadet uzyskuje dodatkowe punkty w rekrutacji do służb mundurowych oraz uczelni wojskowych, jest również składową wymaganych szkoleń Ratownika Wodnego.

Szkolenie Ratownika Wodnego

Szkolenie Ratownika Wodnego realizowane jest w szkołach PUL dzięki współpracy z Legionowskim Wodnych Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Co roku wszyscy Kadeci biorą udział w zajęciach z ratownictwa wodnego na terenie Legionowskiego WOPR. Chętni uczniowie mogą przystąpić do Szkolenia Ratownika Wodnego wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Po kursie i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych uczniowie uzyskują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

Dzięki kursowi Ratownika Wodnego, Kadeci uzyskują dodatkowe punkty w rekrutacji do służb mundurowych oraz uczelni wojskowych.

Drużyna Pożarnicza PUL

W 2022r. z inicjatywy Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie została powołana Grupa Pożarnicza PUL Wołomin, która została włączona do programu OSP. Dla członków tej grupy edukacja kończy się egzaminem Druha Strażaka OSP.

Grupa Szkoleniowa GG

W 2020r. w liceach PUL powstała Grupa GG, objęta patronatem Grom Group. Kadeci wchodzący w skład grupy szkoleniowej odbywają zajęcia specjalistyczne pod kierunkiem były Żołnierzy JW. Grom. Szkolenie ukierunkowane jest na przygotowanie kandydatów do dalszej służby w jednostkach wojsk specjalnych. Kadeci biorą udział w zgrupowaniach na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Grom w Czerwonym Borze.