I LO PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie

Rekrutacja Ciechanów

I LO PUL
im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie


Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja 2024/2025
I LO PUL Ciechanów

Klasy mundurowe
I LO PUL Ciechanów

Kadeci na przestrzeni 4 lat nauki realizują wszystkie przedmioty mundurowe!

PRZEDMIOTY MUNDUROWE:

 • Edukacja wojskowa
 • Edukacja policyjna
 • Pożarnictwo
 • Ratownictwo

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

j.polski, j.angielski, geografia
drugi język: j.niemiecki

 

 

UWAGA !

LICEA MUNDUROWE PUL

nie są w powszechnym naborze elektronicznym!

Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły ciechanow@pulliceum.edu.pl , lub osobiście złożyć w sekretariacie.

Instrukcja 6 - ciu KROKÓW co należy zrobić aby zostać UCZNIEM LICEUM MUNDUROWEGO PUL

Jak zostać Uczniem LICEUM PUL?

Objaśnienia, krok po kroku:

 1. Wysłanie mailem na adres sekretariatu (ciechanow@pulliceum.edu.pl) podania do szkoły, lub osobiste złożenie podania w sekretariacie.
 2. Udział w Dniu Otwartym Szkoły - 18 kwietnia 2024r. (czwartek) godz. 13.00. Ciechanów, ul. Orylska 3 - teren szkoły
 3. Test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna:

  TEST SPRAWNOŚCIOWY - 28 maja (czwartek) godz. 13.00. Boisko szkolne Ciechanów, ul. Orylska 3

  ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - (po teście sprawnościowym) - w budynku szkoły ul. Orylska 3

 4. Złożenie oryginalnych dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów do sekretariatu szkoły: Zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty, Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, Dwóch podpisanych zdjęć.
 5. Podpisanie umowy o naukę i uzupełnienie zaświadczenia lekarskiego.
 6. GRATULACJE ! WITAMY W I LO PUL  CIECHANÓW ! POWODZENIA !

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowę kwalifikacyjną kandydat odbywa przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być nauczycielem edukacji mundurowej PUL).

Warunki przyjęcia

Zaliczenie testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej

Zakres testu sprawnościowego - 3 próby

Dziewczęta

 • Bieg na 800 m
 • Rzut piłką lekarską (3 kg)
 • Bieg po "kopercie" 3m x 5m

Chłopcy

 • Bieg na 1000 m
 • Podciąganie na drążku nachwytem
 • Bieg wahadłowy 10m x 10m

Liceum PUL Ciechanów

Wybierz mądrze

PUL to liceum, które daje perspektywy

Liceum Mundurowe Ciechanów

Co Cię najbardziej interesuje?

Edukacja

Wojskowa

W ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Współpraca Z MON i Wojskiem Polskim.


Więcej

Edukacja

Pożarnicza

We współpracy z Akademią Pożarniczą w Warszawie i Komendami Powiatowymi Straży Pożarnej.


Więcej

Edukacja

Ratownicza

We współpracy z WOPR. Aby ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo…


Więcej

Edukacja

Policyjna

We współpracy z Komendą Główną Policji, Komendą Stołeczną i Komendami Powiatowymi.


Więcej

20 lat tradycji

Szkoły
Mundurowe PUL

I Licea Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego funkcjonują od roku 2004r. jako niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze o uprawnieniach szkół publicznych, realizujące wszystkie założenia ustawy o systemie oświaty.


Chcesz wiedzieć więcej?


O PUL Kadra Absolwenci