I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie

Rekrutacja Kutno

I LO PUL
im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie


Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja 2024/2025
I LO PUL Kutno

Program nauczania Edukacji Obronnej i Wojskowej z podziałem na specjalności:

 • Wojskową
 • Policyjną
 • Pożarnictwo
 • Ratownictwo wodne

W ramach przygotowania do rezerwowej powszechnej obrony narodowej realizują WSZYSCY uczniowie:

 • elementy wspinaczki stosowanej w służbach mundurowych,
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego w tym siły fizycznej,
 • indywidualne i zespołowe umiejętności posługiwania się bronią bojową,
 • podstawy taktyki ogólnej z uwzględnieniem podziału,
 • systemy działania w trudnych sytuacjach (SERE),
 • działania ratowniczo-gaśnicze,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów,
 • samoobrona, taktyka i techniki interwencji - jako oddzielny przedmiot,
 • ramowy program szkolenia ratowników wodnych.

 

 

 

 

UWAGA !

LICEA MUNDUROWE PUL

nie są w powszechnym naborze elektronicznym!

Podanie należy wysłać na adres mailowy szkoły kutno@pulliceum.edu.pl , lub osobiście złożyć w sekretariacie.

Instrukcja 6 - ciu KROKÓW co należy zrobić aby zostać UCZNIEM LICEUM MUNDUROWEGO PUL

Jak zostać Uczniem LICEUM PUL?

Objaśnienia, krok po kroku:

 1. Wysłanie mailem na adres sekretariatu (kutno@pulliceum.edu.pl) podania do szkoły, lub osobiste złożenie podania w sekretariacie (od 3 kwietnia do 3 czerwca 2024).
 2. Kandydaci stawiają się osobiście na test sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną 3 czerwca 2024r (poniedziałek) godz. 13:00 - MOSiR Kutno, ul. Kościuszki 26.

  Wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego o ogólnym stanie zdrowia kandydata.

  Zgoda MOSIR EGZAMIN docx

 3. 3 czerwca 2024 r. - Ogłoszenie wyników rekrutacji Kandydatów zakwalifikowanych do I LO PUL Kutno
 4. Złożenie dokumentów do sekretariatu szkoły od 21 do 25 czerwca 2024 r. (do godz. 11:00 w dniu 25.06.2024 r.)
  - Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  - 2 podpisane zdjęcia
 5. 25 czerwca 2024 godz. 14:00 - Wywieszenie listy przyjętych uczniów. Podpisanie przez Rodziców umów o pobieranie nauki.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowę kwalifikacyjną kandydat odbywa przed komisją (min. dwóch nauczycieli PUL, z czego obowiązkowo jeden musi być nauczycielem edukacji mundurowej PUL).

Warunki przyjęcia

Zaliczenie testu sprawnościowego i rozmowy kwalifikacyjnej

Zakres testu sprawnościowego - 3 próby

Dziewczęta

 • Bieg na 800 m
 • Rzut piłką lekarską (3 kg)
 • Bieg po "kopercie" 3m x 5m

Chłopcy

 • Bieg na 1000 m
 • Podciąganie na drążku nachwytem
 • Bieg wahadłowy 10m x 10m

Liceum PUL Kutno

Wybierz mądrze

PUL to liceum, które daje perspektywy

Liceum Mundurowe Kutno

Co Cię najbardziej interesuje?

Edukacja

Wojskowa

W ramach Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Współpraca Z MON i Wojskiem Polskim.


Więcej

Edukacja

Pożarnicza

We współpracy z Akademią Pożarniczą w Warszawie i Komendami Powiatowymi Straży Pożarnej.


Więcej

Edukacja

Ratownicza

We współpracy z WOPR. Aby ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo…


Więcej

Edukacja

Policyjna

We współpracy z Komendą Główną Policji, Komendą Stołeczną i Komendami Powiatowymi.


Więcej

20 lat tradycji

Szkoły
Mundurowe PUL

I Licea Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego funkcjonują od roku 2004r. jako niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze o uprawnieniach szkół publicznych, realizujące wszystkie założenia ustawy o systemie oświaty.


Chcesz wiedzieć więcej?


O PUL Kadra Absolwenci